MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

Missie

'Verbinden en Ontwikkelen'

Colon wil het reformatorisch primair onderwijs in Zeeland voortdurend verbinden en ontwikkelen, gebaseerd op de christelijke grondslag met de persoonlijke betrokkenheid van een ieder.
De ‘gestantste colon’ accentueert het Bijbelse, en ook het ‘open’ karakter van deze doelstelling. Met ‘oog’ en liefde tot God en de naaste. De vervulling van Gods wet vervat in ‘twee’ gelijke geboden, in ‘twee’ gelijke handen (handel) en ‘twee’ gelijke voeten (wandel).
De kleur blauw staat voor betrouwbaarheid en uiteraard voor Zeeland
Vertaling van colon uit het EN > NL: the colon > de dubbele punt.

Visie

De visie van Colon geeft aan wat wij de komende jaren willen bereiken, wat ons uniek maakt en wat doorslaggevend is voor ons succes. Normen, waarden en principes maken hier deel van uit. De visie is, in tegenstelling tot de missie, tijdgebonden. De visie is als onderdeel van het proces voor dit strategisch beleidsplan, mede op basis van input van derden, geformuleerd en dus aangepast aan recente ontwikkelingen en de actuele situatie.

 

De geformuleerde visie is als volgt:

Colon verzorgt een kwalitatief hoogstaande en actuele dienstverlening voor de christelijk reformatorische basisscholen in Zeeland zodat deze, met behoud van autonomie, hun verantwoordelijkheden op een professionele manier kunnen uitvoeren.

 

Dit doet Colon door:

•       Advisering op het gebied van onderwijs, Leren & ICT, Human Resource Management (HRM) en financiën

•       Professionalisering van alle betrokkenen

•       Gezamenlijke inkoop en contractvorming

•       Creëren van ontmoetingen

•       Bewaking en bespreken van kwaliteit

•       Vertegenwoordigen van de (besturen van) scholen bij externe partijen.

•       Samenwerking met andere partijen

•       Bemiddeling bij problematieken

•       Het in kaart brengen van risico’s

•       Delen van expertise

        

Hierbij zijn we er voor:  

•       Leerlingen

•       Leerkrachten

•       Ondersteunend personeel

•       Management

•       Bestuur(der)

•       Toezichthouder

•       Scholen

•       (Gemeenschappelijke) Medezeggensachapsraad (G)MR)

•       Identiteitsraden

Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle
T 06 828 803 74 E info@colon.nu