MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

Missie

Verbinden en Ontwikkelen

Colon wil het reformatorisch primair onderwijs in Zeeland voortdurend verbinden en ontwikkelen, gebaseerd op de christelijke grondslag met de persoonlijke betrokkenheid van een ieder.
De ‘gestantste colon’ accentueert het Bijbelse, en ook het ‘open’ karakter van deze doelstelling. Met ‘oog’ en liefde tot God en de naaste. De vervulling van Gods wet vervat in ‘twee’ gelijke geboden, in ‘twee’ gelijke handen (handel) en ‘twee’ gelijke voeten (wandel).
De kleur blauw staat voor betrouwbaarheid en uiteraard voor Zeeland
Vertaling van colon uit het EN > NL: the colon > de dubbele punt.

Visie

Colon helpt als organisatie om voorwaarden te scheppen, waardoor de scholen toegerust zijn om hun opdracht uit te voeren. Ten diepste gaat het zowel Colon als de scholen om de uitbreiding van Gods Koninkrijk, tot Zijn eer!
Binnen dit kader heeft Colon haar visie geformuleerd:
Leerlingen:
Alle leerlingen zitten op de juiste plaats en ontwikkelen zich naar vermogen.
Leerkrachten:
Alle leerkrachten leveren goed onderwijs in een omgeving die inspireert en ruimte biedt voor ontwikkeling.
Management:
Alle directeuren leiden de school goed en creëren een inspirerende omgeving voor personeel en leerling waarbinnen groei mogelijk is.
Bestuur(der):
Alle bestuurders nemen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en dragen er zorg voor dat het management haar taak kan uitvoeren.
Toezichthouder:
Alle toezichthouders houden toezicht op het bestuur en beoordelen of het bestuur haar taak goed uitvoert.
Scholen:
Alle scholen hebben het vertrouwen van de ouders en leveren aantoonbaar goed onderwijs.

Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle
T 06 828 803 74 E info@colon.nu