MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

Medewerkers

 Management

   
H.P.A. [Bert] Poortvliet 
directeur onderwijs & financiën
b.poortvliet@colon.nu

06 15 860 665
0113 382 674
J.W. [Jan Willem]  Nieuwenhuyzen
directeur onderwijs & personeel

j.w.nieuwenhuyzen@colon.nu 06 14 262 072

 Beleidsmedewerkers

   
D. [Dik] van Kleef 
beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit 
d.vankleef@colon.nu

06 39 554 378

E.K. [Erika] van Gilst
beleidsmedewerker personeel
e.vangilst@colon.nu

06 25 270 967
ma-do
J. [Jasper] Jansen
beleidsmedewerker financiën
j.jansen@colon.nu

06 39 080 322

 A. [Harm] Nieuwenhuijse
bovenschools ICT 'er

 h.nieuwenhuijse@colon.nu  06 27 362 197
ma-wo

 Coördinatoren

   
J. [Jan] Paauwe
coördinator arbo-preventie
j.paauwe@colon.nu

0118 626 686

J.M. [Miranda] Kesselaar
coördinator vervangingspool

m.kesselaar@colon.nu

06 37 229 299


 Secretariaat

   
L. [Lineke] de Landmeter
 (tot zomervakantie 2019)
l.delandmeter@colon.nu
secretariaat@colon.nu
06 82 880 374

J.C.M. [Annemarie] Romijn a.romijn@colon.nu
secretariaat@colon.nu
06 82 880 374

   Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle
T 06 828 803 74 E info@colon.nu