MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

3. Overzicht nascholingen

   

Bekijk hier onze online brochure

A.    Attentie- aanbod van externen

A01. Training beginnende bestuursleden en toezichthouders VGS

A02. LKV St. Koninklijke Auris Groep

A03. Symposium Jonge Kind Driestar ecucatief

A04. LKV Cursus Engels – Zeeland

A05. Actualiteitendag Managementassistenten VGS

A06. Leergang vakbekwaamheid beweginsonderwijs

A07. Schoolleidersdag VGS

A08. Berséba symposium Peuter – Kleuter

 

B.     BHV

B01. Herhaling BVH – regio Tholen

B02. Herhaling BHV – regio Walcheren

B03. Herhaling BHV – regio Bevelanden 1

B04. Herhaling BVH – regio Bevelanden 2

B05. Opleiding BHV – Zeelandbreed

 

C.     Overblijven

C01. Overblijfcursus ouders en/of vrijwilligers

C02. Pleinwachtcursus ouders en/of vrijwilligers

 

D.    Organisatie

D01. Medezeggenschapsraad

 

E.     Leernetwerken

E01. LNW Taal/lezen

E02. LNW Rekenen

E03. LNW ICT

E04. LNW Managementassistent

E05. LNW OA & Pedagogisch Educatief Professional

E06. LNW Engels

E07. LNW Middenmanagement

E08. LNW Talentcoach

E09. LNW PCM

E10. LNW OICT

E11. LNW Schoolkwaliteit

E12. LNW Onderbouw

E13. LNW Burgerschapsonderwijs

E14. LNW Techniek

 

F.     Leerkrachtvaardigheden

F01. LKV Pelgrim in medialandschap

F02. LKV Groepsdynamiek

F03a. LKV Getting Things Done

F03b. LKV Getting Things Done

F04. LKV Goed voor jezelf zorgen (terugkommiddag)

F05. LKV Jeugdliteratuur en burgerschap

F06. LKV Formatief handelen

F07. LKV Breindidactiek

F08. LKV 57+ kring

F09. LKV Muzieklessen geven

F10. LKV Trauma en hechtingsproblematiek

F11. LKV ICT – Kleuters en ICT

F12. LKV ICT- Kleuters en ICT verdieping

F13. LKV ICT – Sharepoint & One Drive

F14. LKV ICT – Microsoft Teams in de klas

F15. LKV ICT – Gebruik je digibord als een professional met Prowise Presenter Brons = beginner

F16. LKV ICT – Gebruik je digibord als een professional met Prowise Presenter Zilver = gevorderde

F17. LKV ICT – Gebruik je digibord als een professional met Prowise Presenter Goud = expert

F18. LKV ICT – Digitale geletterdheid

 

G.    Samen Opleiden

G01. Werkplekbegeleider regionale cursus, individueel traject (SAM)

G02. Werkplaats startende leraren 2022-2024

G03. Werkplaats startende leraren 2023-2025

G04. Schoolopleidersnetwerk regio zuid

 

H.    Management

H01. PLG-HRS

 

J.      Speciale Scholen en Ambulante begeleiding

J01. Workshop DAB Kapelle – Kennismaking sensorische integratie

J02. Workshop DAB Kapelle – Verdieping sensorische integratie

 

K.     Vervangerspool

K01. Netwerk vervangers

 

L.     Functies of taken

L01. De contactjuf of -meester, intervisiegroep A

L02. De contactjuf of -meester, intervisiegroep B

L03. Opleiding talentcoach

 

M.   Leer- en Onderzoeksnetwerken

M01. Themagroep Formatief handelen

M02. Werk maken van christelijk leraarschap!

 

N.    Online leren

N01. Leerlijnen

N02. Essentials
N03. Ontwikkelingen

 

Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle
T 06 522 25 596 E info@colon.nu