MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

3. Toelichting op verschillende (nieuwe) aanbiedingen

Het aanbod voor 2022-2023 is voor ongeveer drie-vierde deel bekend vanuit de vorige jaren. Hieronder lichten we er een aantal uit. 

o E01, E02, E12 - LNW taal/lezen, rekenen & onderbouw 

Deze leernetwerken zijn in het kader van SAM | Samen in ontwikkeling iets veranderd. Naast collega’s van verschillende scholen zijn deze leernetwerken nu ook bedoeld voor de 3e en 4e jaars PABO-studenten. En schuift er naast een expert (onderwijsadvies) ook een docent (PABO) aan. De bedoeling hiervan is de aansluiting tussen-scholen, opleiding en onderwijsadvies te verbeteren en het leren van en met elkaar te versterken. Tegelijkertijd geeft het de aanstaande collega’s de gelegenheid breder kennis te maken met onze scholengroep, hun onderzoek- en afstudeeronderwerp(en) af te stemmen met het leernetwerk en de  vragen die leven bij de collega’s breder aan de praktijk te verbinden. 

Schoolopleiders  wordt gevraagd bij de kennismakingsgesprekken met de aanstaande collega’s van PABO 3 en 4 op hun school, hen uit te nodigen deel te nemen aan één van deze drie leernetwerken. Voor aanmelding kan voor- en achternaam en PABO-mailadres worden gemaild aan: lerenenontwikkelen@colon.nu. Mogelijk kan een teamlid dat deelneemt aan één van deze leernetwerken ook als “werver” worden ingezet. Mocht op school nog een schoolopleider ontbreken, dan vragen we de directeur dit mee te nemen in het kennismakingsgesprek. Vanuit Colon zal na de zomervakantie zullen de scholen nogmaals worden geattendeerd op deze nieuwe aanpak.  

 

o E14 LNW Techniek 

Dit LNW is bedoeld voor degenen die in 2021-2022 de opleiding Educatief Bèta- en techniekcoördinator hebben gevolgd. Samen met de leden en expert gaan we twee dagen aan de slag om onze expertise op peil te houden en de rol te kunnen nemen in onze scholen. We zijn voornemens om elkaar hierin te stimuleren en ondersteunen en zoeken naar mogelijkheden om belangstellende (deel)teams de gelegenheid te geven hier direct de vruchten van te plukken: het leernetwerk zal zo worden ingericht dat op de middag van 25 november 2022 en de ochtend van 30 maart 2023 belangstellende schoolteams kunnen deelnemen aan workshops gericht op het kennis maken met en vaardig worden in het (geven) van technieklessen. Belangstelling hiervoor kan door de directeur van de school worden doorgegeven aan lerenenontwikkelen@colon.nu met vermelding van voorkeurdatum, aantal deelnemers en betrokken bouwen: onder-, midden en/of bovenbouw. Met deze keuze groeien de techniekcoördinatoren sterk in hun rol en is het effect binnen Colon maximaal. Tegelijkertijd heffen we het probleem van beschikbaarheid van professionals hiermee op een unieke manier op.  

 

o E13 LNW Burgerschapsonderwijs 

In 2021-2022 zijn we tussentijds gestart met het LNW Burgerschapsonderwijs. We organiseren  hiervoor nu een regulier netwerk. Scholen die er nog niet in zijn vertegenwoordigd, worden uitgenodigd hierbij aan te haken. 

 

o F01 LKV “Goed voor jezelf zorgen” 

Michelle van Dusseldorp gaat met de deelnemers op zoek naar manieren om emotioneel fit te kunnen blijven. Om goed te kunnen functioneren en met plezier en energie je werk te doen. Wetenschappelijke en christelijke inzichten passeren de revue en bieden perspectieven om goed voor jezelf te zorgen. 

Om er een verwenarrangement van te maken is er voor gekozen halverwege de middag te starten, een buffet te gebruiken en daarna tijdig inhoudelijk af te ronden op de eerste dag. En drie maanden later blikken we samen tijdens een middagsessie terug en kijken we vooruit op “Goed voor  jezelf zorgen. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. We dagen je uit om hiervoor tijd te reserveren.  

 

o F03 LKV Onderwijscafé 

Leren van en met elkaar vanuit de onderwijspraktijk die je samen in gesprek brengt. Ben je leraar, klassenassistent of PEP in leerjaar 6, 7 of 8 en heb je liever het woord dan dat je luistert, kies je liever voor informeel dan formeel, voor het kleinschalige gesprek dan een stevig college? Meld je dan aan en werk zo met anderen, zonder voor- of nawerk, aan een leven lang leren. Als dit concept weerklank vindt, zullen we dit in de toekomst uitbreiden voor andere doelgroepen. 

 

o F07 t/m F13 LKV-ICT (reeks) 

De coronapandemie heeft ons heel wat geleerd over de beperkingen en mogelijkheden van ICT in en voor het onderwijs. Er is een ruim aanbod leerkrachtvaardigheden ICT opgenomen dat vooral is gericht op het integreren van ICT in de onderwijspraktijk van zowel de kleuters als oudere leerlingen. Daarnaast is er verdieping mogelijk in het persoonlijk gebruik van MS Office 365. Mocht je twijfels hebben bij het aanbod en de aansluiting op jouw ontwikkelvraag, neem dan gerust contact op met h.nieuwenhuijse@colon.nu, zodat je de juiste keuze kunt maken.

 

o L04 en L05 Bouw! training

Er worden twee trainingen aangeboden: de vaardigheidstraining en de verdiepingstraining. Werk je met of ben je verantwoordelijk voor de inzet en het gebruik van  Bouw!? Kies dan de variant die het best bij je past.

 

o L07 Ouderbetrokkenheid; hoe maak je daar als school werk van? 

In scholen lekt helaas veel energie weg vanwege de negatieve impact die het contact ouder – leraar(ondersteuner) en/of directeur heeft. Wat is er nodig om de ouderbetrokkenheid zo te organiseren en te faciliteren dat er juist positieve energie vrij komt? 

Samen met Peter de Vries onderzoeken we  de theorie, verkennen we de casuïstiek en beschrijven we voor de eigen school een kansrijke route om in de nieuwe schoolplanperiode ruimte, aandacht en enthousiasme te creëren om ouderbetrokkenheid als kans te benaderen in plaats van belemmering. 

   

o L08 Educatief Bèta- en techniekcoördinator 

Voor het tweede en laatste jaar wordt deze opleiding aangeboden. Gelet op de wet- en regelgeving is het van belang werk te maken van dit onderdeel van het curriculum. Zoekend naar meer balans tussen hart, hoofd en handen is het ook van belang hier in de school de schouders onder te zetten. 

 

o L09 t/m L11 Kurzweil, OA/PEP, groepsleraar en IB-er 

Kurzweil is een computerprogramma ter ondersteuning van het lezen van teksten uit methodeboeken, werkboeken en leesboeken voor leerlingen. Het Berséba mantelcontract biedt onze scholengroep maximale ruimte om Kurzweil frequent, effectief en op maat in te zetten zodat leerlingen minimale belemmeringen ervaren bij het lezen van teksten. Een flink aantal OA/PEP’s is vaardig in de instructie en begeleiding van leerlingen en leraren op de scholen. En in 2022-2023 nemen we hen graag weer mee in de verdere groei hierin. En dat van en met elkaar! Ook nieuwe OA/PEP’s zijn hierbij welkom. Dit betreft aanbod L09. 

Ook de leraren die leerlingen krijgen/hebben die gebruik maken van Kurzweil willen we met onlinesessies na schooltijd  in de gelegenheid stellen met voldoende bagage het gesprek met de ouders en de leerling aan te kunnen gaan. Zodat het effect van de inzet zowel thuis als op school maximaal is en ouders en leerlingen vertrouwen hebben in de keuzes en bedoelingen die de school maakt. Dit betreft aanbod L11.

En omdat Kurzweil eigenlijk op geen enkele school gemist hoeft te worden vanwege het mantelcontract en mag worden vanwege de meerwaarde voor het realiseren van de ondersteuningsbehoefte van de doelgroepleerlingen, beleggen we voor taal-/leescoördinatoren en IB-ers een informatieve sessie, waarin je je kunt oriënteren op het programma en een keuze kunt maken om al dan niet te participeren in het mantelcontract. Dit betreft L10. 

 

o M01 Themagroep “Formatief handelen” 

Sta je open voor kennismaking met nieuwe inzichten? Wil je na OGW en HGW nadenken over het didactische proces en onderwijsontwerpen? Deze themagroep volgt masterclasses, neemt kennis van goede praktijken, bestudeert artikelen en doet praktijkervaringen op. We nemen de rust en tijd om samen zes dagen op te trekken en het leraarschap bewust verdiepen. 

Met deelname aan deze themagroep verbreed je je kennis, verdiep je je vakmanschap en leg je contacten met professionals binnen en buiten onze organisatie die je blik verbreden. Geen zin in een master, maar wel een jaar stevig aan de slag? Meldt je dan aan! 

 

o M02 Studiekring “Gidsen”: leidraad voor christelijke schoolpedagogiek!? 

Bram de Muynck is bereid gevonden om met ons een éénjarige studiekring op te zetten rondom de uitgave Gidsen leidraad voor christelijke schoolpedagogiek. We nodigen leraren en leidinggevenden uit om hier 5 dagdelen voor te reserveren en meer zicht te krijgen op het boek en het betekenisvol te maken voor jezelf en je school. 

 

 

o N01 Professionaliseren: waar, wanneer en hoe je maar wilt! 

Juist in 2022-2023 maken we werk van de mogelijkheid om via Leren & Ontwikkelen online te leren. Kijk naar het aanbod en reserveer in je normjaartaak hiervoor een aantal uren. Je zult merken: leren kan, waar, wanneer en hoe je maar wilt! 


 

Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle
T 06 828 803 74 E info@colon.nu