Colon is een vereniging van 25 samenwerkende reformatorische basisscholen in Zeeland.

De volgende beleidsterreinen worden in gezamenlijkheid aangepakt:
 • Onderwijs
 • Onderwijs is de basis van de samenwerking. De andere domeinen zijn dan ook gekoppeld aan dit domein.
 • Zorg
  Vanuit Colon wordt samengewerkt aan kwaliteitszorg en leerlingzorg. Klik hier voor meer informatie over Berséba en leerlingzorg.
 • Personeel
  Het personeelsbeleid van de scholen wordt ondersteund vanuit Colon. Ook is er een gezamenlijke vervangingspool.
 • Financiën 
  Colon biedt ondersteuning aan de scholen op het gebied van de financiën.

Colon is ontstaan door het samengaan van:
 
   
Federatie Noord-
en Oost Zeeland


Reformatorisch Samenwerkings-verband Primair onderwijs Zeeland

Federatie Zeeland-West